หน้าแรก ห้องพักและราคา

ห้องพักและราคา

บ้านมีทั้งหมด 8 หลัง ดังนี้

หลังที่    

  1. บ้านเทาหางแดง  เตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 คน
  2. บ้านหัวขาวท้ายแดง เตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 คน
  3. บ้านกางเขนน้ำ เตียง 5 ฟุต 2 เตียง นอนได้ 4 คน
  4. บ้านจับแมลง เตียง 5 ฟุต 2 เตียง นอนได้ 4 คน
  5. บ้านไต่ไม้ เตียง 5 ฟุต นอน 2 คน
  6. บ้านพญาไฟ เตียง 5 ฟุต และ 3.5 ฟุต นอน 3 คน
  7. บ้านเขนน้อย เตียง 5 ฟุต และ 3.5 ฟุต นอน 3 คน
  8. บ้านเอี้ยงถ้ำ เตียง 5 ฟุต และ 6 ฟุต นอนได้ 4-5 คน

ราคา

ตุลาคม – กุมภาพันธ์

หลัง 1,2,5    : ราคา       1,500 + อาหารเช้า
หลัง 3,4,8    : ราคา       2,200 + อาหารเช้า
หลัง 6,7       : ราคา       2,000 + อาหารเช้า

มีนาคม – กันยายน

หลัง 1,2,5  : ราคา 600 บาท   ไม่มีอาหาร
หลัง 3,4,8  : ราคา 1,000  บาท ไม่มีอาหาร
หลัง 6,7     : ราคา  800  บาท   ไม่มีอาหาร


 

ภาพของบ้านต่างๆ

 

^ บ้านเทาหางแดง  เตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 คน และ บ้านหัวขาวท้ายแดง เตียง 6 ฟุต นอนได้ 2 คน

 

 

^ บ้านกางเขนน้ำ เตียง 5 ฟุต 2 เตียง นอนได้ 4 คน และบ้านจับแมลง เตียง 5 ฟุต 2 เตียง นอนได้ 4 คน

 

 

^ บ้านไต่ไม้ เตียง 5 ฟุต นอน 2 คน

 

 

^ บ้านพญาไฟ เตียง 5 ฟุต และ 3.5 ฟุต นอน 3 คน และ บ้านเขนน้อย เตียง 5 ฟุต และ 3.5 ฟุต นอน 3 คน

 

 

^ บ้านเอี้ยงถ้ำ เตียง 5 ฟุต และ 6 ฟุต นอนได้ 4-5 คน